Zawód nauczyciela – interesujące fakty

Opublikowano 01/15/2021
Reklama

Ciekawostki

Zawód nauczyciela jest dość popularny i każdy z nas chociaż raz w życiu napotkał na swojej drodze nauczyciela. Większość z nas chodzi do szkoły ale są też tacy którzy uczą się w domu. Dobrze pamiętamy naszych ukochanych nauczycieli ale też tych znienawidzonych. Na samą myśl o niektórych wzdrygamy się i nie chcemy pamiętać “tych katów”. Jest teź część nauczycieli których nie pamiętamy zupełnie – a to jest smutne bo zwyczajnie odeszli w zapomnienie.A praca ta wymaga tyle energii i zaangażowania i poświęcenia ze strony nauczycieli, że trudno to nam sobie wyobrazić.Warto jest doceniać nauczycieli bo oni naprawdę nam dużo w życiu dali.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 11.45.03

Ciekawostki

Do klasy z mikrofonem

Często bywa tak, że nauczycielkom ciężko jest przekrzyczeć klasę. Uczniowie są głośni i ciągle przeszkadzają. Te deliktaniejsze nauczycielki nie potrafią się przebić przez klasę tak by zostały usłyszane. Dlatego też ostatnio modny stał się mikrofon który pomaga nauczycielom w prowadzeniu lekcji. Tym sposobem uwaga dzieci czy młodzieży jest zwrócona na głośńym dźwięku wydawanym przez nauczyciela a ten nie traci głosu podczas lekcji.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 13.12.28

Do klasy z mikrofonem

Wspólne cele rodziców i nauczycieli

Bill & Melinda Gates Foundation – największa na świecie organizacja filantropijna, prowadzona przez Billa Gatesa, założyciela Microsoft i jego żonę Melindę Gates. Założona została w styczniu 2000 przez połączenie Gates Learning Foundation i William H. Gates Foundation. Fundacja przeznacza pieniądze na stypendia dla studentów, zapobieganie AIDS, walkę z chorobami nękającymi Trzeci Świat i inne cele. Gates zajmuje się również zapewnieniem wyżywienia i podniesieniem standardu jednej z najuboższych wiosek, która była niegdyś bez środków do życia. W źródłach naukowych z fundacji Gatesa wynika, że podnoszenie osiągnięć uczniów wymaga pracy wielu osób. Wspólnym celem nauczyciela i rodziców jest pomoc uczniom w nauce, ale musi to być wspólny wysiłek szkoły i społeczności. Nauka to nie tylko książki i testy, a edukacja to nie tylko oceny i szkoła. Bardzo ważne jest podejście nauczyciela do uczniów oraz jego komunikacja z rodzicami. To jest chyba najważniejsze w edukacji dziecka.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 13.52.27

Wspólne cele rodziców i nauczycieli

Zaangażowanie nauczycieli

Istnieje wiele czynników wpływających na osiągnięcia uczniów w nauce. Jest to między innymi zaangażowanie rodziny, jakość programu nauczania oraz społeczność nauczycieli i wychowawców – wszystko to przyczynia się do sukcesu uczniów. Nie można osiąagnąć sukcesu bez jednego lub drugiego – to musi być wspólny wysiłek. Aby nauczanie było efektywne zawsze musi być to wspólna praca dzieci, nauczycieli i rodziców. Do tego szkoły muszą się starać aby program nauczania był dobry i innowacyjny. W dzisiejszych czasach rodzice zrobią wszystko żeby ich dzieci były dobrze wyedukowane.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 14.08.14

Zaangażowanie nauczycieli

Metody nauczania

Metoda nauczania – celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. W głównym źródle badań z fudacji Gatesa stwierdzono, że nauczyciele uważają, że standardowe testy nie odzwierciedlają dokładnie rozwoju uczniów i tylko 45% uczniów traktuje takie testy poważnie. To nie są za dobre statystyki. Prawdopodobnie przydałoby się więcej eksperymentalnego uczenia się i mniej ustrukturyzowanego rozwiązywania testów a za to więcej zabawy ucząc dzieci.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 14.14.07

Metody nauczania

Oceny uczniów

Niestety do obowiązków nauczyciela i wychowawcy (i generalnie każdego, kto w jakiejś mierze zajmuje się edukacją) należy ocenianie postępów wśród uczniów. Piszemy „niestety” ponieważ czynność ta nie należy do najłatwiejszych, ani najprzyjemniejszych. Przyjrzyjmy się kilku aspektom które mogą pomóc aby oceny była naprawdę sprawiedliwa i motywująca. Nauczyciele twierdzą, że istnieją różne czynniki które należy wziąć pod uwagę podczas oceny uczniów. Czynniki te obejmują obserwację na zajęciach, ocenę pracy uczniów i ocenę wyników z testów a także współpracę z rówieśnikami. Trzeba też zauważyć, że wiele dzieci stresuje się podczas testów i oceny z ich testów są nieadekwatne. Należy obserwować dzieci podczas zajęć a nie tylko oceniać testy.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 14.17.45

Oceny uczniów

Staż pracy nauczyciela

W większości krajów przyznanie nauczycielowi pełnego etatu zajmuje parę lat. W społeczności nauczycielskiej panuje zgoda co do tego, że mniej niź 5 lat jest to zbyt mało czasu i należy go zmienić na co najmniej 5 lat nauczania aby uzyskać pełny etat nauczyciela. To zasadniczo wyeliminowałoby osoby, które mogą nie być zaangażowane w nauczanie długoterminowe. Jeśli chcesz zostać nauczycielem naprawdę musisz kochać swoją pracę i być w nią mocno zaangażowany. Dobrego nauczyciela dzieci będą pamiętać na całe życie a ten ukierunkuje je na zawsze.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 14.24.40

Staż pracy nauczyciela

Aktywne nauczanie dzieci

Fundacja Billa i Melindy Gates ma nadzieję otworzyć oczy społeczności na to, co robimy prawidłowo w edukacji i co można jeszcze w niej poprawić. W ten sposób możemy zidentyfikować dzisiejszy standard nauczania i sposób, w jaki ewoluuje on w kierunku nowych metod nauczania w przyszłości. A to przecież niesamowicie ważne dla przyszłości dzieci w perspektywie ich całego życia. Każdy rodzic poświęci bardzo dużo aby dziecko było dobrze wykształcone i miało lepszy start.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 14.28.17

Aktywne nauczanie dzieci

Godziny pracy

Czy zdajesz sobie sprawę z tego jak długo pracują nauczyciele? A więc pracują średnio 11 godzin i 25 minut dziennie. Te godziny obejmują wymagane 7 godzin w szkole, dojazdy, pracę w domu i zajęcia pozalekcyjne, takie jak coaching. Pomyśl o konieczności sprawdzenia 50 klasówek – to zajmuje wieczność. Nauczyciele to naprawdę niedoceniani bohaterowie. Mają bardzo dużo odpowiedzialności na sobie ponieważ rodzice dzieci bardzo dużo od nich wymagają. Jeśli dziecko ma dobrego nauczyciela to oczywiście zupełnie też inaczej podchodzi do nauki.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 14.33.34

Godziny pracy

Współpraca z innymi nauczycielami

Współpraca z kolegami – nauczycielami jest niezbędna do sukcesu w nauczaniu. Podczas współpracy nauczyciele mogą wymieniać się pomysłami, planami lekcji, zapewniać wsparcie emocjonalne i umacniać bliskie realacje w miejscu pracy. Ponadto świadomość, że Twoi rówieśnicy rozumieją przez co przechodzisz i mając ich obok jest niesamowitym wsparciem. W pracy najważniejsze jest żeby się wspierać i dzielić doświadczeniami. Szczególnie jeśli ta praca jest ciężka i nikt poza kolegami z pracy cię nie rozumie.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 14.40.43

Współpraca z innymi nauczycielami

Płeć nauczyciela

76% nauczycieli to kobiety. Podział płci różni się również znacząco w zależności od nauczanych stopni. W klasach od pierwszej do piątej 91% to kobiety, w klasach od 9-12 już tylko 56% to kobiety. Tak więc już w liceum uczniowie uczą się już bardziej od zrównoważonych płci. Ale w młodszych klasach w szkołach prawie wszędzie kobiety mają wielki wpływ. Cieszymy się, że mężczyźni też tam później się pojawiają a nie same kobiety.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 14.52.33

Płeć nauczyciela

Średni wiek nauczyciela

Średni wiek nauczyciela to 43,9 lat (w Polsce).To oznacza, że średni wiek nauczycieli kształcących w polskich szkołach wydłuża się. W roku szkolnym 2017/2018 średnia wieku w tej grupie zawodowej wynosiła 43,9 lat. W roku szkolnym 2018/2019 były to już 44,1 lata. Średni wiek nauczycielek zwiększył się z 43,7 lat do 43,9 lat, a nauczycieli – a 45,2 lat do 45,4 lat.Młodych nauczycieli na pewno nie przyciągają do zawodu pensje. Od stycznia 2020 r. wynagrodzenie minimalne w gospodarce wyniesie 2600 zł brutto. Jeżeli nic się nie zmieni, to wielu młodych nauczycieli od przyszłego roku będzie zarabiało poniżej pensji minimalnej.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.03.01

Średni wiek nauczyciela

Metody nauczania

Popularność zyskują różne metody nauczania. Szkoła Alzar w Idaho koncentruje się na nauce opartej na doświadczeniu połączonej z edukacją na świeżym powietrzu. Wciąż zdobywając punkty, pół semestru studenci spędzają w klasie, a drugą połowę czasu spędzają poza klasą. Jedynym sposobem, aby się uczyć, jest robienie tego o czym się uczysz, poprzez zdobywanie doświadczenia. W ten sposób dzieci lepiej zapamiętują o czym się uczą, kiedy to widzą i mogą to dotknąć.
Misją Alzar School jest budowanie liderów, którzy pozytywnie wpłyną na świat.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.10.34

Metody nauczania

Edukacja

Edukacja dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu ma kluczowe znaczenie w rozwijaniu umiejętności poznawczych dziecka. Od najmłodszych lat uczymy się, poprzez bezpośrednie doznania, i absorbując wydarzenia wokół nas. W dobie technologii możliwość odłączenia się od sieci i ponownego obcowania z naturą przynosi długoterminowe korzyści w rozwoju naszych dzieci. Coś takiego jak prowadzenie ogrodu i sadzenie grządek to coś, czego powinno się nauczyć wszystkie dzieci. Można też dzieci uczyć podstawowych umiejętności gotowania. Dobrym pomysłem jest też zabieranie dzieci na wycieczki,np. do lasu.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.14.19

Edukacja

Zarobki nauczycieli

Zarobki nauczycieli są przeciętne, a godziny pracy bardzo długie więc dlaczego to wybierają ten zawód? Nauczyciele to ludzie z pasją, którzy wierzą, że rozwój dziecka opiera się na wspierającym przywództwie i tworzeniu bezpiecznego środowiska do nauki. To zwykle dobrzy ludzie, którzy chcą wychowywać dobrych ludzi. Więc nawet jeśli wiedzą, że nie dostaną za pracę dużo pieniędzy to i tak nadal ją wykonują i nie mają zwykle chęci żeby pracę zmienić. Nauczyciele to ludzie z prawdziwym powołaniem.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.19.37

Zarobki nauczycieli

Tablica szkolna

James Pillans wymyślił tablicę szkolną. Jako pierwszy połączył ze sobą drewniane deseczki w większą całość i powiesił swoje dzieło na ścianie klasy w 1800 roku. Podobno zrobił to z oszczędności – zbyt dużo kosztowały zużywane na lekcjach papier i ołówki. Zaledwie rok później – George Baron nauczyciel matematyki zademonstrował tablicę w West Point Military Academy w USA. Pomysł oszczędzający czas i ułatwiający zrozumienie lekcji jednocześnie większej grupie uczniów w tym samym czasie szybko się przyjął i przetrwał w prawie niezmienionej formie do dnia dzisiejszego.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.23.18

Tablica szkolna

Uniwersytet Karueein

Uniwersytet Al-Karawijjin​ to meczet w marokańskim mieście Fez, wzniesiony w IX wieku jako centrum uniwersyteckie. Nauczano tam m.in. Koranu, logiki i filozofii. Meczet ten jest uważany za jeden z najstarszych uniwersytetów świata.
Dziś edukacja na uniwersytecie al-Qarawiyyin koncentruje się na islamskich naukach religijnych i prawniczych, ze szczególnym naciskiem na klasyczną gramatykę / lingwistykę arabską i maliki szariat chociaż studentom oferuje się również lekcje z innych nie-islamskich przedmiotów. Nauczanie nadal odbywa się tradycyjnymi metodami. Uczniowie siedzą w półkolu (halqa) wokół szejka, który zachęca ich do przeczytania określonych tekstów, zadaje im pytania i wyjaśnia im trudne kwestie. Na uniwersytecie uczęszczają studenci z całego Maroka i muzułmańskiej Afryki Zachodniej, niektórzy przyjeżdżają również z zagranicy. Po raz pierwszy kobiety zostały przyjęte do placówki w latach czterdziestych XX wieku

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.30.25

Uniwersytet Karueein

Nauczanie przed TV

Ta metoda rozwinęła się wokół filmów edukacyjnych, które można było oglądać rownież w domu. w pewnym momencie wiele programów dla dzieci wprowadziło też aspek edukacyjny. Najpopularniejsze w Stanach były: Ulica Sezamkowa i „Bill Nye the Science Guy” (1993). Bohaterem był William Sanford Nye, popularnie znany jako Bill Nye the Science Guy – amerykański inżynier mechanik i komunikator naukowy. W Polsce popularne były inne programy ale w penym momencie również została stworzona polska Ulica Sezamkowa.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.35.18

Nauczanie przed TV

Internet

W stale rozwijającym się świecie edukacja online stała się bardzo popularna wraz z rozwojem Internetu. W miarę jak Internet stał się bardziej popularny a w 2011 roku pojawiły się aplikacje takie jak Zoom, które umożliwiały salom lekcyjnym wirtualne spotkania przy użyciu kamery internetowej, coraz więcej placówek korzystało z takiej metody. W świecie post-koronawirusowym interesujące będzie zobaczyć, jak wykorzystywane są wirtualne sale lekcyjne. W obecnych czasach wirusa okazało się, że większość lekcji można przeprowadzić online co zmieni system nauczania.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.39.03

Internet

Anne Sullivan

Czy wiesz, kim jest Anne Sullivan? Jeśli nie to koniecznie przeczytaj. Anne Sullivan jest jedną z najbardziej znanych nauczycielek wszechczasów dzięki swojej pracy z Helen Keller. Ucząc Helen – niewidomą i głuchą dziewczynę, Anne nauczyła ją języka związanego z przedmiotami. Później nauczyła Helen języka migowego za pomocą dotyku. Jest ona do dziś inspiracją dla wielu nauczycieli na całym świecie a to co osiągnęła z Anne jest zupełnie niesamowite. Opracowała całą metodę nauczania dla niewidomych i niesłyszących.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.41.17

Anne Sullivan

WF

30% polskich dzieci nie chodzi na WF. To rzeczywiście sporo, a z obserwacji nauczycieli wynika, że z roku na rok jest coraz gorzej. I teraz warto się zastanowić, skąd się to zjawisko bierze, bo przecież to nie fenomen ostatnich lat tylko nasilająca się od dawna tendencja. To bardzo dziwne bo przecież zajęcia sportowe mogą być przyjemne jeśli tylko byłyby odpowiednio poprowadzone. A jednak – coraz więcej dzieci stara się ozwolnienie z WF-U.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 15.47.38

WF

Pierwsze szkoły

Pierwsze próby wprowadzenia obowiązku szkolnego zawierają przepisy Księstw Weimarskiego (1619), Gotajskiego (1642) i Brandenburgii-Prus (1698 i 1717). W kolonii Massachusetts w 1647 roku wprowadzili go dominujący w niej purytanie. W 1683 wydano takie zarządzenie w Księstwie Oleśnickim, przymus szkolny wprowadził „Książęcy oleśnicki statut niemieckich szkół miejskich i wiejskich” Przymus obejmował dzieci w wieku od 6 do 9 lat.W roku 1717 król Prus Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern wydał nakaz by wszystkie dzieci w całym kraju uczęszczały do szkół podstawowych. Inne kraje, zwłaszcza habsburskie, próbowały naśladować pruskie rozwiązania w tej dziedzinie.W Polsce wprowadzenie obowiązku szkolnego postulował już w dobie Odrodzenia Andrzej Frycz Modrzewski w traktacie Commentariorum de Republica emendanda libri quinque (O naprawie Rzeczypospolitej, księga O szkole, 1556), jednak jego wprowadzeniu skutecznie przeciwstawiał się polski Kościół katolicki. Po raz pierwszy w Polsce obowiązek szkolny wprowadziła Izba Edukacji Publicznej w Księstwie Warszawskim 12 stycznia 1808

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 16.02.01

Pierwsze szkoły

Dostęp do edukacji

Idea mówiąca, że ​​szkolnictwo wyższe, takie jak studia, powinno być bezpłatne, nie jest rewolucyjne. W rzeczywistości Norwegia, Finlandia, Szwecja, Francja Niemcy czy Polska oferują swoim obywatelom bezpłatną edukację na uczelniach wyższych.. Bardzo ważne jest aby nauka była dostępna dla wszystkich tak samo a nie tylko ludzi zamożnych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Izraelu uniwersytety są niezwykle drogie i nie każdego na nie stać. A przecież nie tylko bogaci chcą się kształcić.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 16.19.24

Dostęp do edukacji

Chiny

Najstarszy nauczyciel chiński rozpoczął swój zawód około 2200 lat p.n.e i automatycznie został urzędnikiem państwowym stojącym wysoko w hierarchii społecznej. Nauczycielem mógł zostad każdy, bez względu na pochodzenie i majątek, kto osiągnął odpowiedni stopieo wiedzy. Należy tutaj przypomnieć, iż nauka trwała wiele lat, obejmowała zasady moralności, elementy historii literatury ojczystej, podstawy polityki,a przede wszystkim naukę pisania i czytania, co z powodu licznych i skomplikowanych znaków pisarskich było niezwykle żmudnym procesem.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 16.29.29

Chiny

Bycie nauczycielem

Badanie wykazało, że nauczyciele są zaraz po wojsku, zawodem, który najbardziej przyczynia się do poprawy bytności społeczeństwa. Naukowcy zauważają, że bycie nauczycielem jest jednym z najszlachetniejszych zawodów w historii. Mamy do nich ogromny szacunek, bo jest to rzeczywiście niezwykle ważny zawód. Czy pamiętacie swojego ukochanego nauczyciela i czy pozostał po dziś dzień w waszej pamięci? Bo my pamiętamy. Taki nauczyciel na zawsze pozostanie w naszej głowie i będziemy wspominać go zawsze.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 16.34.23

Bycie nauczycielem

Przejście na emeryturę

Stany Zjednoczone przyjęły edukację dla całego społeczeństwa. Od 1950 roku nastąpił 96% wzrost liczby studentów i 252% wzrost liczby nauczycieli. Rotacja nauczycieli jest taka sama jak dla funkcjonariuszy policji, ale mniejsza niż w przypadku pracownika opieki nad dziećmi lub asystenta prawnego. Chociaż nauczyciele nie otrzymują ogromnej pensji, średni wiek przejścia na emeryturę to 59 lat.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 16.41.42

Przejście na emeryturę

Kształcenie nauczycieli

W okresie renesansu rozwija się kształcenie nauczycieli do nauczania średniego i elementarnego. W XVII i XVIII wieku powstają założone przez Jezuitów pierwsze seminaria nauczycielskie. W seminarium uczono w języku ojczystym i dopuszczano świeckich.Spośród humanistów tego okresu na czoło wysuwa się Erazm z Rotterdamu, który w swych rozważaniach dotyczących etyki nauczycielskiej, krytykuje wychowanie oparte na bezwzględnej dyscyplinie zalecając nauczycielom łagodnośd, wyrozumiałośd i liczenie się z naturą dziecka.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 16.46.09

Kształcenie nauczycieli

Kary cielesne

Chociaż nie są one już powszechnie praktykowane to nadal w niektórych stanach dozwolone są kary cielesne. Nauczyciele w 19 stanach, w tym w Indianie i Missouri, nadal mogą uderzyć uczniów i jest to przyjęte jako forma dyscypliny. Myślenie, że ten styl dyscypliny może nadal istnieć, jest dość szalone. Nie ma żadnego usprawiedliwienia do bicia dzieci i na pewno ten sposób nie pomaga w edukacji. To sprawia, że dzieci w przyszłości mogą mieć stany lękowe lubi inne zaburzenia psychiczne.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 16.49.47

Kary cielesne

Znani ludzie nauczycielami

Nigdy nie wiesz, czy matematyk, który właśnie wstawił ci piątkę ze sprawdzianu, nie zostanie kiedyś znanym aktorem, a wychowawczyni wpisująca uwagę do dziennika nie szykuje się do napisania bestsellerowej powieści. Na przykład Sylvester Stallone w pewnym momencie trafił do Szwajcarii, gdzie przez trzy lata uczęszczał do American College w Leysin. To właśnie tam, prócz studiów, Stallone zaliczył epizod w roli trenera sportowego i nauczyciela wychowania fizycznego.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 16.55.49

Znani ludzie nauczycielami

Montessori

Maria Montessori była włoską lekarką odpowiedzialną za rozwój metody edukacji Montessori. Opracowała metodę nauczania Montessori – system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori i który pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka. Duży nacisk w tej metodzie edukacyjnej postawiony jest na środowisko oraz nauczycieli tworzących to środowisko.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 17.00.08

Montessori

Clara Barton

Założycielka Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, Clara Barton, była wysoko ceniona jako nauczycielka. W 1851 roku, odwiedzając przyjaciół w New Jersey, zdała sobie sprawę, że nie ma bezpłatnych szkół publicznych. Otworzyła więc bezpłatnie szkołę dla szerokiej publiczności. Dziś nauczyciele i uczniowie na całym świecie korzystają z jej ambicji i chcą w razie czego nauczać za darmo oraz pomagać dzieciom w biednych rejonach świata. Jest to bardzo ważne żeby każde dziecko miało dostęp do nauki.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 17.02.20

Clara Barton

Franz Liszt

Prawdopodobnie niektórzy z największych nauczycieli w historii byli najbardziej surowi. Franz Liszt był węgierskim kompozytorem, który miał wielu uczniów i choć prawie nigdy nie był z nich zadowolony to wielu z jego uczniów stało się znanymi muzykami. Franz Liszt urodził się 22 października 1811 w Raiding, był węgierskim kompozytorem i pianistą, jedną z najwybitniejszych postaci romantyzmu w muzyce. Był też wybitnym filozofem, pisał eseje i artykuły, działał także na arenie politycznej.

Zrzut Ekranu 2020 09 15 O 17.04.47

Franz Liszt

Reklama